Bagaimana Membaca Forex Calendar atau News Di Forex Factory

Tahukah anda ramai yang mengatakan TRADE NEWS BAHAYA tetapi sebenarnya jika tahu caranya memang boleh menguntungkan di dalam video ini anda akan belajar bagaimana nak trade news forex factory


Smart Forex
Smart Forex

Leave A Response

* Denotes Required Field